استخدام

  • تمام اطلاعات وارد شده در فرم استخدام، به صورت محرمانه باقی می‌مانند و تکمیل فرم توسط متقاضی، هیچ الزامی را برای شرکت به وجود نمی‌آورد.
  • صحت اطلاعات وارد شده به عهده‌ متقاضی است و افرادی که شرایط لازم را برای استخدام داشته باشند، برای مصاحبه‌ حضوری دعوت خواهند شد.
  • شما می توانید مهارت های مورد نیاز ما را در قسمت فرصت های شغلی بررسی کرده و در صورت دارا بودن شرایط، اقدام به تکمیل فرم استخدام نمایید.


اطلاعات فردی


آدرس


تحصیلات


بیمه


سایر اطلاعات


نحوه ضمانت


اطلاعات شخصیتی:


خصوصیات خود را چگونه ارزیابی می کنید؟ (پایین‏‌ترین1، بالاترین5)


در حال حاضر چه امکاناتی دارید؟


جایگاه شغلی